Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

Aarhus armbindet

Hjem
Op

Daglig leder
Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør
Tlf.
4185 0874
str@dengamleby.dk

Mød Besættelsesmuseet på Facebook
Museet på Facebook

      

Vagtplan

Indsamling
Indlevering
af
effekter
.

4.maj lys
 

Alf Tolboe Jensen

Mindepladen er lokaliseret i parkanlæget ved Musikhuset i Århus
 

På stenen står der:
Alf Tolboe Jensen
Født den 14.september 1918
Henrettet her på Vestre Alles Kasserne
Den 29. december 1943
Efter dødsdom ved tysk krigsret
Mindeplade nedlagt af frihedskampens venner

 


Alf Tolboe Jensen var t
ilknyttet den århusianske sabotageorganisation under 2. hovedafsnit.
Efter endt realeksamen i 1934 kom han i boghandlerlære og var derefter en overgang beskæftiget som rejsefører.

Forrettede fra 1939 til 1941 tjeneste ved 9. bataljon og udnævntes til kornet. Fra begyndelsen af 1943 leder af terrænsportsafdeling i Århus. Den århusianske sabotageorganisations 2. hovedafsnit lededes af stud. oecon. Georg Mørk Christiansen og var opdelt i to grupper, hvoraf den ene lededes af Aage Andersen, der fra sin tjenestetid kendte Alf Tolboe Jensen og knyttede denne til arbejdet. Gruppen var meget aktiv både inden for industrisabotagen og inden for jernbanesabotagen.

Alf Jensen fungerede tillige som kurér for sabotageorganisationen. Han fordelte således sprængstof til en række større jyske byer. Men i september 1943 kom Gestapo på sporet af sabotageorganisationens 2. hovedafsnit, efter at det i sommerens løb var lykkedes dem at slå til imod 1. hovedafsnit ved hjælp af stikkere.

Den 13.10.1943 arresteredes Alf Tolboe Jensen på Vesterbros Torv i Århus. Han blev indsat i Ting- og arresthuset i Vester Allé og den 24.11.1943 sammen med tre af sine kammerater dømt til døden.

Hans lig blev efter befrielsen fundet ved Husby Klit ved Blåvand og bisat den 24.5.1945 på Brabrand Kirkegård.

 

Besættelsesmuseet i Århus. Mathilde Fibigers Have 2  8000  Århus C. tlf. 8618 4277 fax 8618 4283
Museet er en afdeling af Den Gamle By.

Webmaster: Sitemaster@Besaettelsesmuseet.dk         E-mail: Besmus@Besaettelsesmuseet.dk
Copyright © 2001-2015 Besættelsesmuseet i Århus 1940-45   
Sidst opdateret:  maj 31, 2017