Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

Aarhus armbindet

Hjem
Op
Handicap

Daglig leder
Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør
Tlf.
4185 0874
str@dengamleby.dk

Mød Besættelsesmuseet på Facebook
Museet på Facebook

      

Vagtplan

Indsamling
Indlevering
af
effekter
.

4.maj lys
 

  • 260609

Ny særudstilling om katastrofen på Århus havn åbner 1. juni 2009

Klik på linket til venstre.

  • 040608

Der er udsendt følgende pressemeddelelse.

For at markere Danmarks-Samfundet 100 års jubilæum den 15. juni 2008, åbner Besættelsesmuseet i Århus tirsdag den 10. juni en særudstilling om det populære kongeemblem, der blev fremstillet i anledning af Christian X’s 70 års fødselsdag i 1940.

 

I udstillingen kan man se flere forskellige eksempler på kongeemblemet, som under besættelsen blev et symbol på danskheden og en protest imod den tyske besættelsesmagt. Selve emblemet var udformet som et Dannebrogsflag, hvorpå kongens monogram var placeret. Kongeemblemet blev en stor salgssucces og solgte over 1 million eksemplarer i perioden fra 1940 til 1947.

 

Udstillingen åbnes tirsdag den 10. juni klokken 14.00 af direktør Erik Mangaard, mangeårigt medlem af Danmarks-Samfundet og Besættelsesmuseets Venner.

 

Udstillingen kan ses frem til den 20. juli 2008.

 

  • 310508

Den 10. juni forventes en ny udstilling om Kongemærkerne og Alsang mv. at åbne.
Der udsendes snarest en pressemeddelelse desangående.

Ligeledes forventes der at åbne endnu en særudstilling i slutningen af Juli måned med temaet "OL i 1936" Mere følger herom senere.

  • Maj 2008

Besættelsesmuseet er officielt fusioneret med Bymuseet i Århus. Fusionen betyder at den tidligere bestyrelse for Besættelsesmuseet gennem en række generalforsamlinger har nedlagt sig selv og den forening der stod bar driften af Besættelsesmuseet.

Der er gennem det sidste års tid lavet et stort forarbejde for fusionen både fra Besættelsesmuseets tidligere formand Niels T. Holst og Bymuseets Direktør Maiken Hansen og alt ser nu ud til at være lykkedes, med en endelig godkendelse i fondsstyrelsen og i Kulturarvsstyrelsen samt i Århus Byråd.

Det betyder også at der nu sker nogle tilpasninger mellem de 2 museer med fælles billetter med adgang til begge museer. Billetpriserne tilpasses også så entreen bliver kr. 30.

Ligeledes sker der en tilpasning af åbningstiderne så Besættelsesmuseet kommer til at have åben alle dage fra kl. 11 til 16 undtagen mandag hvor der ligesom i mange andre museet i Danmark holdes lukket. Det træder i kraft allerede den 1. juni.

  • August 2007

Besættelsesmuseet i Århus har den 14. august 25 års jubilæum som museum.
Den 14. august er netop dagen hvor det første officielle dokument viser oprettelsen af museet ved overdragelse af diverse private samlinger i museets varetægt.

Dette var blandt meget andet et samling funktionsduelige våben.
Disse effekter var indsamlet af modstandsfolk under og efter 2. verdenskrig.

Museet har fejret dagen ved en lille reception og vil senere her i efteråret præsentere en særudstilling om nazipartiet.

  • Februar 2007

9. februar åbner museet en særudstilling om "Krigsfanger på Århus Arbejderanstalt i sommeren 1945"

Desværre blev museet nød til at nedtage udstillingen før tid, grundet uoverensstemmelser med den person der havde udlånt en stor del af materialet til udstillingen.

  • November 2006

Museet har på grund af de gode besøgstal besluttet, at forlænge særudstillingen om "Modstand i Århus" til den 1. januar 2007

  • Juni 2006

Museet åbner en særudstilling om "modstand i Aarhus"

Udstillingen kører frem til 3. september
Se link til særudstillingen

 

  • December 2005

Museet holder lukket i perioden omkring jul, da der skal laves flere vedligeholdelses arbejder på museet.
Der skal blandt andet males gulve i det meste af museet.

  • 051205

Museet holdt hyggedag for medlemmerne.
Der mødte mellem 40 og 50 medlemmer op til museets årlige hyggelige gløgg og æbleskivearrangement.

Der var rig mulighed for at få en hygge snak med dem man ikke ser så tit på museet.

 

Besættelsesmuseet i Århus. Mathilde Fibigers Have 2  8000  Århus C. tlf. 8618 4277 fax 8618 4283
Museet er en afdeling af Den Gamle By.

Webmaster: Sitemaster@Besaettelsesmuseet.dk         E-mail: Besmus@Besaettelsesmuseet.dk
Copyright © 2001-2015 Besættelsesmuseet i Århus 1940-45   
Sidst opdateret:  maj 31, 2017