Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

Aarhus armbindet

Hjem
Op

Daglig leder
Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør
Tlf.
4185 0874
str@dengamleby.dk

Mød Besættelsesmuseet på Facebook
Museet på Facebook

      

Vagtplan

Indsamling
Indlevering
af
effekter
.

4.maj lys
 

Presseomtale af Besættelsesmuseet i Århus

Århus Stiftidende 040505

Haven blev til mindre bykort

Vidunderligt at få jordbær med fløde

 

Århus Stifttidende 030503

Århus Stifttidene 050103

Perfekt til turister

Besættelsesmuseet I Århus

har fundet ud af, at Gestapos fangekældre er et trækplaster for turister. Det seneste år har det lille museum i den gamle politistation på Dom­kirkeplads, oplevet en be­søgsfremgang på hele 100 procent.

Det er sket takket være turister, der kommer til Århus Havn med de store “cruise­skibe”, fortæller bestyrelses­formand Niels T. Holst.

Derfor vil vi det kommen­de år udbygge vores samar­bejde med Tourist Århus.

Niels T. Holst pointerer, at Besættelsesmuseet er et per­fekt mål for udenlandske tur­ister, fordi det ligger i gå-afstand fra havnen, men naturligvis også for danske gæster, idet museet ligger i selve den bygning, hvor Gestapo havde hovedkvarter i den sidste tid at besættelsen.

Konkret kan publikum glæde sig til en særudstilling, som Besættelsesmuseet ska­ber i samarbejde med Kvin­demuseet. Den handler om en kvinde, der først var arrestant hos Gestapo i Århus og siden blev sendt i Frøslevslejren, men som trods den hårde be­handling forstod at udnytte sine kunstneriske evner.

 

Jyllandsposten bragte Onsdag den 18. september 2002 følgende artikel:

Artiklen er skrevet af Mogens Weinreich og billede er taget af Thomas C.K.Priskorn

Da befrielsesfesten brat forstummede

Besættelsesmuseet i Arhus har netop fået overdraget et tysk gevær, der blev anvendt under den blodige ildkamp ved Bispetorv den 5. maj 1945.

Af MOGENS WEINREICH

Det skulle have været en dag i glædesrusens tegn. Mere end fem års tysk besættelse var aftenen forinden bragt til ophør ved BBC’s befrielsesbudskab, og den århusianske befolkning strømmede ind til den indre by for at fejre den genvundne frihed.

Men det skulle vise sig, at freden endnu ikke havde indfundet sig.

I løbet af den 5. maj 1945 kostede timelange ildkampe, der tvang de feststemte mennesker til at søge dækning, 15 dødsofre og et halvt hundrede sårede.

Mens der andre steder i byen var tale om skududvekslinger mellem modstandsfolk og hipofolk, der modsatte sig afvæbning og arrestation, udviklede situationen sig alvorligere ved Bispetorv. Her kom modstandsfolk i kamp med en gruppe tyske infanterisoldater. Hvem der løsnede de første skud, er aldrig blevet fuldt opklaret. Men tilbage står, at der fra dansk side var tale om otte dræbte og henved 30 sårede.

Det blodige og meningsløse drama, der udspillede sig på et tidspunkt, da den tyske overgivelse var en realitet, har nu mere end 50 år efter. at det udspilledes, fået et eftermæle. Forleden fik Besættelsesmuseet i Århus overdraget et tysk gevær, der - så vidt det har været muligt at fastslå - blev anvendt under den omtalte ildkamp på Bispetorv.

Formanden for den fond, der står bag museet, ingeniør Niels T. Holst, ønsker ikke at oplyse, hvor geværet er kommet fra, men bekræfter, at det vil indgå i den våbensamling, der er samlet i kælderen under den gamle politistation ved domkirken, hvor Besættelsesmuseet har holdt til siden etableringen i 1984.

Gestapo’s torturkælder

De mange skydevåben fra besættelsestiden, som museet omfatter, har forinden været gennem en fast procedure hos politiet, der udover at foretage en registrering også sørger for. at våbnene ikke længere er anvendelige. Alligevel foregår besøg på museet altid under ledsagelse for ikke at friste svage sjæle.

Det tyske gevær, som Besættelsesmuseet er kommet i besiddelse af mere end et halvt århundrede efter 2. Verdenskrigs ophør, udgør i øvrigt ikke noget isoleret tilfælde. Der dukker fortsat effekter op, der erindrer om de “fem forbandede år”, og som i mange tilfælde indgår i museets anselige samling. Ifølge Niels T. Holst er der ikke sjældent tale om enker eller børn af afdøde modstandsfolk, der under oprydning finder ting af værdi for museet.

At Besættelsesmuseet er indrettet i kælderen under den tidligere politistation, skyldes ikke rene tilfældigheder. Tværtimod har det en dyster baggrund. Da den del af universitetet, der under krigen blev anvendt som Gestapo-hovedkvarter, i 1944 raseredes af britiske bombefly, beslaglagde det frygtede tyske politi i stedet politigården. Hårdhændede forhør og tortur fandt derfor sted i kælderen, hvor besøgende blandt andet kan få et indtryk af, hvordan såkaldte venteceller, som rummede arresterede modstandsfolk, var indrettet.

Besættelsesmuseet kan ikke opvise besøgstal, der tåler sammenligning med eksempelvis Den gamle By. Alligevel har museet i sommer kunnet glæde sig over mere end en fordobling af besøgende.

»Det sidste skal blandt andet ses i sammenhæng med et stigende antal krydstogtskibe, der lægger til i Århus. Der er i vid udstrækning tale om amerikanske turister, som med Tourist Århus i den formidlende rolle gerne vil vide mere om Danmark under Besættelsen. Udover at betale entré er de heller ikke bange for at give drikkepenge, og det er jo ikke nogen skade til i betragtning af, at rundviserne arbejder frivilligt,« siger museums-formanden.

Den historieløse ungdom

Men med al respekt for de udenlandske turister lægger Niels T. Holst alligevel mest vægt på de skoleklasser, som udgør en anden væsentlig målgruppe.

»De unge ved desværre ikke ret meget om besættelsestiden, fordi historieundervisning er nedgraderet og afløst af orientering. Men nogle skoler har trods alt temauger, som også omfatter et besøg på museet, hvor vi tilstræber på en objektiv måde at udbrede kendskabet til, hvad der skete i årene 1940 - 45.<

Som et led i disse bestræbelser har Besættelsesmuseet netop fået fremstillet en publikation på 32 sider, der på flere sprog fortæller om baggrunden for at indrette museet. Den nye tryksag er finansieret af en arv fra en afdød modstandsmand, der havde en fremtrædende rolle i den tid, museet skildrer.

I vinterhalvåret er Besættelsesmuseet kun åbent for besøgende lørdag og søndag,, men selskaber på mindst 10 personer har mulighed for at træffe separate aftaler.

Foto: Thomas C.K.Priskorn (her er det scannet fra avisartiklen og derfor i forringet kvalitet)

ILDKAMP - Besættelses­museets formand Niels T. Holst viser i en af kælderens celler det tyske gevær, museet for nylig har fået overdraget, og som blev anvendt under ildkampen den 5. maj 1945 kun et par hundrede meter fra museet

 

 

Besættelsesmuseet i Århus. Mathilde Fibigers Have 2  8000  Århus C. tlf. 8618 4277 fax 8618 4283
Museet er en afdeling af Den Gamle By.

Webmaster: Sitemaster@Besaettelsesmuseet.dk         E-mail: Besmus@Besaettelsesmuseet.dk
Copyright © 2001-2015 Besættelsesmuseet i Århus 1940-45   
Sidst opdateret:  maj 31, 2017