Besættelsesmuseet i Århus 1940-45

Aarhus armbindet

Hjem
Op

Daglig leder
Søren Tange Rasmussen
Museumsinspektør
Tlf.
4185 0874
str@dengamleby.dk

Mød Besættelsesmuseet på Facebook
Museet på Facebook

      

Vagtplan

Indsamling
Indlevering
af
effekter
.

4.maj lys
 

Ord og vendinger fra besættelsestiden

Perioden fra 1940 til 1945 gav baggrund for, at der i befolkningen blev skabt en lang række nye ord og vendinger, som for det meste betegnede de hverdagsproblemer og -fænomener, der var karakteristisk for besættelsestiden. De fleste ord forsvandt efterhånden stille og roligt ud af sproget og nogle ganske få kan stadig høres.
Listen over ord er slet ikke komplet.
Algang/Alsang
Fælles gå- eller marchture/sang sammen­komster for at demonstrere folkeligt sammenhold mod besættelsesmagten.
Altan gris
Gris der opfodres og slagtes ulovligt.
Askebægerindustri
Virksomheder, som for at holde en vis produktion i gang fremstillede ligegyldige nips- og pynteting.
Ben gas
Det den forhenværende bilist måtte bruge, når gaspedalen var blevet erstattet med cykelpedalen.
Boa
Cykelslange.
Brikosiner
Erstatningsrosiner lavet af rabarber.
Bukkevarer
Varer forbeholdt særligt gode kunder, som butiksejeren skulle bukke sig ned for at hente frem fra under disken.
Bøgetræssmuld
Sortbørsbetegnelse for rationerings­mærker til kaffe.
CB
Civil Beskyttelsestjeneste. Dansk hjælpebetjent
Celluld
Erstatningstøj. Ret ubehageligt at have på.
Celluidspenge
Mønter lavet af aluminium, som erstatning for kobber og nikkel, der var en mangelvare.
Chateau Baghave
Dansk frugtvin, erstatning for druevin.
De Grønne
Betegnelse for tyske soldater pga. uniforms­farven.
Direktoratet for Vareforvirring/ Direktoratet for Vareforværring
Direktoratet for Vareforsyning. Upopulær statslig organisation, som bl.a. besluttede, hvilke og hvor mange varer, der måtte være i butikkerne.
Entrepenørmad
Luksusretter på restaurant.
Feltmadras
Pige, der gik ud med tyske soldater.
Føl
CB kaldtes sådan, fordi han fulgtes med en ældre betjent.
Gasgenerator
Forbrændingsovn, der sad bag på køretøjer og lavede gas ved forbrænding af bøgetræ.
Dårlig og besværlig erstatning for benzin.
Gummibarber
Tyv, der stjæler cykeldæk og -slanger
Havremotor
Hest spændt foran bil. Brugt som trækkraft i den benzinløse tid.
Hønisse
Tobakshandler.
Kattehale
Hvid afmærkning på cyklens bagskærm, som gjorde det lettere at blive set under mørklægningen.
Knaphulsdansker
En person, der ikke er helt fin i kanten, men gik med “kongemærke” i knaphullet.
Kokspiller
Én der roder efter koks på lossepladsen.
Lommekomfur
Nødovn i hjemmet.
Løbesod
Erstatningskaffe lavet af brændt korn.
Madeiraskilt
Havlmåneformet skilt i kæde, båret om halsen af tysk militærpolitl.
Maksimalsko/tøj
Beklædning og sko, der blev fremstillet efter bestemte standarder, og som havde en maksi­mumspris, de handlende måtte tage.
Makslmaltorsk
Andet ord for idiot. 
Mokka-de-plør
Erstatningskaffe.
Papcigar
Cigar med papirindlæg, omblad og dæksblad.
Papnæselndustri
Det samme som askebægerindustri.
Pu-ha-da
Betegnelse for cigaret lavet af dansk tobak.
Mærket hed “Powhattan”, en indianerstamme.
Pulimut
Dansk vin.
Radisse
Spøgefuld betegnelse for person, der for at undgå arrestation holdt sig skjult også kaldet at være “under jorden”.
Røgdykker
Person der samler cigaretskod op fra gaden.
Samfundsmarmelade
Marmelade kogt og fordelt af hjælpeorga­nisationen Danske Kvinders Beredskab.
Sengænger
Person der trodser udgangsforbud.
Sofaimportør
Importør, der sælger sin importtilladelse til andre.
Sortbørsen
Handel til overpris med varer, der var mangel på og svære at få.
Spærreballon
Velnæret person.
Stinkadoros Superior
Dansk dyrket tobak.
Storbanditfører
Sturmbannführer, officersgrad hos det tyske SS-korps
Støjsender
Snakkesalig person 
Surrogatpanser
Det samme som føl.
Taghusar
Husvagt, udstyret med hjelm, gasmaske og simpelt slukningsmateriel.
Tugthusgris
Illegal slagtegris.
Undergrundspresse
Illegale aviser
Undersøisk tobak
Dansk dyrket tobak. I modsætning til importeret oversøisk tobak.
Vakleværen
Vagtværn. Ubevæbnet civilt vagtkorps, som erstatning for det danske politi. 
Violplukker
Det samme som røgduykker
Vejle Enghø
Dansk dyrket tobak. 
Vitamin karet
Salatfad
Værnemager
Person, der for egen Vindings skyld, og frivilligt valgte at arbejde for eller handle med tyskerne (værnemagten).

 

 

 

Besættelsesmuseet i Århus. Mathilde Fibigers Have 2  8000  Århus C. tlf. 8618 4277 fax 8618 4283
Museet er en afdeling af Den Gamle By.

Webmaster: Sitemaster@Besaettelsesmuseet.dk         E-mail: Besmus@Besaettelsesmuseet.dk
Copyright © 2001-2015 Besættelsesmuseet i Århus 1940-45   
Sidst opdateret:  maj 31, 2017